Cơ hội nhận học bổng toàn phần khi lựa chọn du học Mỹ tại đại học Chicago