Quyết định đi du học Mỹ ở cấp 2, cấp 3 có thật sự tốt?