Chọn học một ngôi trường chỉ vì học bổng toàn phần, nên hay không nên?