180 chỉ tiêu vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam