3 du học sinh Australia ủng hộ 50 triệu đồng cho khu cách ly