3 năm học Bách khoa nợ 20 môn, có nên cố gắng theo tiếp?