Australia cấm tụ tập 3 người trở lên, Singapore phạt nặng người đứng gần nhau