Bang Hessen của Đức tìm kiếm 8 ứng viên cho học bổng nghiên cứu về virus