Bất ngờ chưa, người chế ra nước rửa tay diệt khuẩn 99.9999% là 2 học sinh lớp 11