Bế giảng lớp học tiếng Việt cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an Lào