CEO công ty game Trung Quốc đề xuất đưa lập trình vào giáo dục tiểu học