Chọn môi trường học – điều quan trọng các sĩ tử thường bỏ qua