Chuyến bay đặc biệt đưa 340 công dân về Tân Sơn Nhất