CLB Doanh nhân Khánh Hòa – Sài Gòn trao học bổng cho sinh viên