Cô gái ‘vàng’ Vật lý giành học bổng từ hai trường danh tiếng của Mỹ