Cơ hội nhận học bổng toàn phần nhờ năng lực tiếng Anh tốt