Converse bị cáo buộc ăn cắp thiết kế của thực tập sinh