Covid-19: Người Trung Quốc vội vã quay về nước ‘tìm nơi trú ẩn’