Cuộc sống của nữ tiến sĩ ĐH Y dược cùng chồng và 3 con nhỏ trong khu cách ly