Cuộc thi ‘SV.STARTUP’: Phát hiện và ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường