ĐH Bách Khoa TP.HCM sử dụng 12 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên trong mùa dịch COVID-19