Du học sinh Hàn cách ly ở TP.HCM: ‘Giống như về nhà ăn Tết’