Du học sinh nhận dạy gia sư, học phí được gửi thẳng tới quỹ chống dịch