Đưa thêm gần 300 người Việt từ Mỹ, Nhật Bản về nước