Gặp gỡ ‘nàng thơ’ khoa Y tài năng, hát bolero hay như ca sĩ