Giáo sư Võ Văn Tới – Việt kiều muốn sáng tạo sản phẩm y khoa ‘made in Vietnam’