Hai nam sinh Hải Phòng chinh phục học bổng danh tiếng du học Mỹ