Hai nhà vô địch ‘Đường lên đỉnh Olympia’ cùng quê Quảng Ninh hội ngộ tại Australia