Hành trình giành học bổng 7 tỷ đồng vào ĐH Harvard của chàng trai Việt