Học sinh cá biệt ‘lột xác’ thành doanh nhân, thạc sĩ ĐH danh tiếng nhất nước Mỹ