Hơn 1.000 vị trí tuyển dụng tại Ngày hội việc làm HUFLIT 2019