Hơn 11.000 học sinh dự thi vòng Quốc gia Violympic 2019-2020