Khánh Hòa: Đón 1.200 tân sinh viên ngành Du lịch năm học 2020 -2021