Lưu học sinh Việt Nam tại Lào bình tĩnh ứng phó với dịch COVID-19