Mẹ là phó hiệu trưởng, con thi trượt: ‘Điểm số không theo con cả đời’