Nam sinh Hà Tĩnh được 20 trường đại học danh tiếng thế giới ‘săn đón’