Nam sinh mặc quần áo cử nhân đi bán rau để có tiền đóng học phí