New Zealand gia hạn lệnh cấm hành khách đến từ Trung Quốc đại lục