Ngạc nhiên với lễ tốt nghiệp online, robot nhận bằng thay sinh viên