Người thừa kế ngai vàng Hà Lan từ chối nhận gần 2 triệu USD/năm