Nữ blogger 2K tiêu hết 50 triệu/ tháng: ‘Mình đã cố tiết kiệm nhiều rồi!’