Nữ sinh 17 tuổi nhận bằng tiến sĩ dù chưa tốt nghiệp trung học