Nữ sinh Hà My được đặc cách vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam