Nữ sinh Hà Tĩnh giành thủ khoa chuyên Anh ‘trường bộ’