Nữ sinh HV Ngoại giao học cùng lúc chuyên ngành Piano trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội