Nữ sinh Mỹ được 39 trường chào đón, tổng học bổng 1,6 triệu USD