Pháp đóng cửa hơn 100 trường học vì lo ngại Covid-19