Phát động cuộc thi ‘Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội’