Phóng sự Mr Chris Đào (Lộc) – Founder & President of USIS Group cùng Paris By Night