Sắc màu SV 2/8: Những nam thanh nữ tú con lai ‘nổi bần bật’ vì quá đẹp